VR實景!瞬間飛去德國紐堡林Nürburgring

幾時可以去旅行?德國紐堡林賽道(Nürburgring)最近推出吸引遊客新方式 ——VR實景旅遊,